Tandvårdsstöd

Tandvårdsstöd

 

 

Den första juli 2008 infördes gällande tandvårdsreform i Sverige.

 

Tandvårdsstödet ger ett årligt allmänt tandvårdsbidrag (ATB) på 300-600 kronor till alla vuxna över 24 år. Till och med det år som du fyller 29 är bidraget 600 kronor per år. Från och med det år du fyller 30 och till och med det år du fyller 64 är bidraget 300 kronor per år. Från och med det år du fyller 65 är bidraget 600 kronor per år.

 

Reformen innefattar även ett högkostnadsskydd som gäller i 12 månader. Kostnader upp till 3000 kr av ett referenspris betalar patienten själv. Mellan 3001 kr och 15 000 kr ersätts patienten med 50 % av ett referenspris. Över 15 000 kr ersätts patienten med 85 % av ett referenspris.

 

VAD ÄR REFERENSPRIS?

Referenspriset fastställs av staten. Tandvården är inte bunden av referenspriset utan kan ta ut ett pris som är högre eller lägre. Är priset högre än referenspriset för en åtgärd betalar Försäkringskassan ersättning till patienten som motsvarar referenspriset. Är priset lägre, beräknas ersättningen däremot inte efter referenspriset, utan efter det faktiska priset.


Särskilt tandvårdsbidrag och nödvändig tandvård

Boende på vårdhem och olika sjukdomstillstånd omfattas av andra tandvårdsreformer. Prata gärna med oss om detta. 

Läs gärna mer på www.forsakringskassan.se