Implantatbehandling

ImplantatbehandlingNär man skall ersätta förlorade tänder finns det

flera alternativ att välja mellan.


Målet är alltid att erbjuda så naturliga tänder som möjligt.


Oavsett om du har förlorat en eller flera tänder och

oavsett om det skett nyligen kan tandimplantat vara

lösningen för dig.


Hos oss kan du utföra hela behandlingen från en tom

tandlucka till färdig tand.


En noggrann undersökning av kvalitén på ditt käkben

görs först.Välkommen för information och rådgivning.