Panoramaröntgen

Panoramaröntgen


Ibland vill vi ta en panoramaröntgenbild som ger en översiktsbild av hela ansiktsskelettet.


Denna teknik används framförallt vid omfattande undersökningar, inför implantatbehandling, operationer och på nya patienter.


Men även vid den årliga rutinundersökningar vill vi ta en sådan bild för att se eventuella sjukdomsförändringar kring tandrötter eller placering av tex. visdomständer.