Allmän vuxentandvård

Vuxentandvård

 

Vi erbjuder dig allmän tandvård i form av undersökning,

behandling och förebyggande vård. Vi har hjälp av modern teknik med digital röntgen där vi har kunnat sänka stråldosen vilket är till fördel för sig som patient.

 

Möjligheten att få ha friska tänder livet ut ökar

väsentligt om du regelbundet går till tandläkaren

eller tandhygienisten.

 

Vi är anslutna till försäkrinskassan vilket för dig som

patient innebär att din vård till viss del subventioneras

av allmänna tandvårdsförsäkringen.

 

Välkommen till oss